Av.Mustafa ÖZGEN

KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2017 yılında mezun olmuştur.
2022 yılında Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku alanında yüksek lisansını “Sigorta Hukukunda Arabuluculuk ve Tahkim” konulu tezi ile tamamlamıştır.
Aynı isimde kitabı 2022 yılında Yetkin Yayınlarından yayımlanmıştır.
Uzmanlık alanı; Ticaret Hukuku, Sigorta Hukuku, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Bankacılık Hukuku, Tüketici Hukuku olup Konkordato Komiserliği sertifika programını tamamlamıştır.
Mustafa Özgen, 2022 yılından itibaren Balıkdere Hukuk Bürosunda Dava Departmanı Yönetici Avukat olarak görev yapmaktadır.

Email : mustafa.ozgen@balikdere.av.tr